փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհան Դարդել
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն հայոց (1891)