փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհան Մանդակունի
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց Հայրապետի ճառք