փակիր գրադարանի այս բաժինը Շահինեան, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Խթան ընդդէմ լուսաւորչական ազգիս Հայոց քրիստոսահիմն եւ առաքելական Ս. եկեղեցւոյ անիրաւութեամբ սքացողաց
Դիտել փաստաթուղթը Տէր իմ Յիսուս
Դիտել փաստաթուղթը Օրական աղօթք ըստ պատկերի աւուրց եօթնեկաց