փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովնանեան, Պօղոս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ դաստիարակութեան առանձինն ծնողաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Մարդկային լեզուին սկզբան, հանգամանաց, միութեան ու բաժանման եւ ազգային լեզուաց վրայ քննական տեսութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն ազգային դաստիարակութեան որ է ազգային տղոց միտքը կամքն ու սիրտը կրթելու գիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Իտալիայի ի սկզբանէ մինչեւ մեր օրերը