փակիր գրադարանի այս բաժինը Այվազեան, Գաբրիէլ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քրիստոնէական վարդապետութեան ըստ ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր մեկնութեան խորհրդոյ եւ արարողութեանց սրբոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ ի նորումս
Դիտել փաստաթուղթը Խրիմու հայոց լեզուովը շարադրուած առակներ
Դիտել փաստաթուղթը Հազար և մի առակաւոր բանք ազգայինք և օտարք
Դիտել փաստաթուղթը Միջակ վարդապետարան ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յաւելուած ի պատմութիւն վերադարձի երից վարդապետաց ի ծոց Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն գրաբառ լեզուի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Ա (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Գ
Դիտել փաստաթուղթը Նիկոլ Եպիսկոպոս եւ Պատմութիւն դարձին հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղագրութիւն լեզուիս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից Մխիթարեան Միաբանութեան Վենետկոյ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից Մխիթարեան միաբանութեան Վենետիկոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Սրբագրութիւն սխալմանց տետրակացն լսարանի
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն կարծեաց Տն. Հ. Արսենի Վ. Բագրատունւոյ յաղագս հնչման Ղ եւ Լ տառից
Դիտել փաստաթուղթը Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան (1871)