փակիր գրադարանի այս բաժինը Շբիցպերկ
Դիտել փաստաթուղթը Նաւակոծեալները կամ Աստուծոյ վստահելուն ու գործունեայ կենաց օգուտը