փակիր գրադարանի այս բաժինը Շերմազանեան, Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Թարվիզեցւոց անէծքաթուղթն Ղարադաղցւոց վրայ