փակիր գրադարանի այս բաժինը Շիշմանեան Ն. Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն գաղղիարէն ըստ Բօատվէնի տեսական եւ գործնական, որոյ մէջ կը պարունակի գաղղիարէն լեզուոյ ամենահարկաւոր կանոններն հանդերձ իրենց հրահանգներով