Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ծերենց (Շիշմանեան Յովսեփ)
Title: Ազգային լսարան Յօրթաքէօյ
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յովսեփայ Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Ատենախօսութիւն Ա. 29 յունուար 1873: Եւրոպական քաղաքականութեան ներկայ ժամանակներուս հայ ազգին վրայ ըրած ազդեցութիւնը: Տօքթէօռ Յ. Շիշմանեանէ:
Տիտղոսաթերթի և շապիկի վրա զարդ: Շապիկը զարդափակ:
Տպակից է՝ Մահարձան ի յիշատակ Վահէի Մ. Մամուրեան (1898); Մելքիսեդեկի եպիսկոպոսի Զմիւռնիոյ նամականի առ Տ. Կարապետ երէց Սեթեան (1896); Միութիւն հայութեան (1879); Ուսումնական միութիւն հայոց (1877) գրքերին:
Շարվ. 14,5x8,5 սմ։
24 էջ։
File size: 4,21 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia