փակիր գրադարանի այս բաժինը Ուէյլէնտ, Ֆ.
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք բարոյական գիտութեան