փակիր գրադարանի այս բաժինը Նուրիխան Մինաս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժամանակակից