փակիր գրադարանի այս բաժինը Չագըճեան, Եփրեմ
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական արուեստախօսութիւն կամ գլխաւոր արուեստներու եւ անոնց դիւրին կերպով գործադրութեան առաջնորդ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց Հայկազանց տերութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց Հայկազանց տէրութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը