Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շեքսպիր, Վիլիամ
Title: Ինչպէս կուզէք
Publisher (standardized): տպ. Մ. Շարաձեի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մ. Շարաձէի և ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1895
Notes: Թիֆլիսի Հայոց Հրատարակչական Ընկերութիւն N 97: Թատրերգութիւն հինգ արարուածով: Թարգմանեց անգլիերէնից Յովհաննէս Խան Մասէհեանց:
Տպակից է՝ Հռչակաւոր ոճիրք Պրէնվիլիէ մարքիզուհին (1880) գրքին:
Շարվ.` 17x11 սմ։
159 էջ։
File size: 26,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia