փակիր գրադարանի այս բաժինը Չերքէզեան, Յովսէփ
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց պատմութիւն (1865)