փակիր գրադարանի այս բաժինը Պալասանեան, Ստեփան
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայերէն լեզուի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայերէն լեզուի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր տեսութիւն արեւելեան նոր գրաւոր լեզուի հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց գրականութեան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն մայրենի լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանսերէն այբբենարան եւ սկզբնական ընթերցանութեան գիրք, այլ եւ այլ գործնական կրթութիւններով (1865)