փակիր գրադարանի այս բաժինը Պալեան, Տրդատ
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ երկիր