փակիր գրադարանի այս բաժինը Պալճեան, Աղեքսանդր
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կաթողիկէ վարդապետութեան ի Հայս եւ միութեան նոցա