փակիր գրադարանի այս բաժինը Պապաջանեան, Վասակ
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք «Մշակի» 129 համարում տպուած ու «Հին-բարեկամ» անունով ստորագրուած յօդուածին