փակիր գրադարանի այս բաժինը Շրումպֆ Կիւստաւ Ատոլֆ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք հայ լեզուի եւ մատենագրութեան յԱրեւմուտս