փակիր գրադարանի այս բաժինը Պարթեւեան, Խորէն
Դիտել փաստաթուղթը Դամբանականք ի յիշատակ մեռելոց եւ գրական նշխարք հնոց եւ նորոց