փակիր գրադարանի այս բաժինը Ոսկեան, Կոմիտաս
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառագիրք հայերէն-գաղղիերէն (1893)