փակիր գրադարանի այս բաժինը Անդրէաս եպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Յայտնութեան Ս. Աւետարանչին Յովհաննու