փակիր գրադարանի այս բաժինը Չամուրճեան, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Բանադատ
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Մ. Մ. Այվատեանին նամակին քննութիւնը քրիստոսական եկեղեցւոյ կառավարութեանը վրա
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն