փակիր գրադարանի այս բաժինը Պէշիկթաշլեան, Մկրտիչ
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրութիւնք (1870)