փակիր գրադարանի այս բաժինը Պէռնարտէն Սէն Փիէր Տը
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1881, 3-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք ի Պօղ եւ ի Վիրգինիա (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք ի Պօղ եւ ի Վիրգինիա (1872)