փակիր գրադարանի այս բաժինը Պէրպէրեան, Աւետիս
Դիտել փաստաթուղթը Իտալերէն եւ հայերէն պարսաւագրքերուն հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1871, Կ. Պոլիս)