փակիր գրադարանի այս բաժինը Պլուտարքոս
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյականք Պլուտարքեայ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյականք Պլուտարքեայ (1859)