փակիր գրադարանի այս բաժինը Պղատոն Իմաստասէր
Դիտել փաստաթուղթը Տրամախօսութիւնք