փակիր գրադարանի այս բաժինը Պոզաճեան, Տիգրան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք թուաբանութեան