փակիր գրադարանի այս բաժինը Պալապանեան, Արմենակ
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ զրպարտութեանց որ ի տետրակն տպեալ ի Կ. Պօլիս եւ մակագրեալ կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրեաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի, ևն
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Տըքուր ծովամոյն