փակիր գրադարանի այս բաժինը Պոպովեան, Բարսեղ
Դիտել փաստաթուղթը Կոչումն ապաշխարութեան