փակիր գրադարանի այս բաժինը Պուշարտի, Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Պօղոսի եկեղեցւոյն զանգակահարը