փակիր գրադարանի այս բաժինը Պռօշեանց Պերճ
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն երկանց (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Վերին Ագուլեաց երկու սեռից ուսումնարանների բացվիլը եւ կանոնադրութիւնքը