փակիր գրադարանի այս բաժինը Պայեան Յովսէփ
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն մարդկային վարմանց