փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօղոս Անդրիանուպօլսեցի
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Ա (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Բ (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն փոխասաց մանկանց (1868)