փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօյնուէյրւեան, Պօղոս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին քայլ բարւոքման Ազգիս հայոց ի Հայաստան աշխարհի