փակիր գրադարանի այս բաժինը Ռաումէր, Կարոլոս ֆօն
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակութիւն աղջկանց