փակիր գրադարանի այս բաժինը Պետրոսեան, Մադաթիա
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք հայ-անգլիարէն