փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօսիւէ
Դիտել փաստաթուղթը Երեցունց հարց արդի ճարտարախօսութեան Պոսիւէի Մելդաց եպիսկոպոի, Մասիլիոնի Քլերմոնի եպիսկոպոսին եւ հօրն Պուրտալոյի բեմասացութիւնք ի Տիրամայրն
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս ծանօթութեան Աստուծոյ եւ անձի