փակիր գրադարանի այս բաժինը Սալուստիոս Կայիոս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Կատիլինեան դաւակցութեան եւ Յուգուրթեան պատերազմին