փակիր գրադարանի այս բաժինը Սահակեան, Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք տիեզերագիտութեան