փակիր գրադարանի այս բաժինը Սաղաթիէլեան, Մատթէոս
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական թուաբանութիւն