փակիր գրադարանի այս բաժինը Պոթէն քահանայ
Դիտել փաստաթուղթը Իրք հանդերձեալ աշխարհին (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Իրք հանդերձեալ աշխարհին (1880)