փակիր գրադարանի այս բաժինը Սարաֆ Ամբակում
Դիտել փաստաթուղթը Խավեար խանի պօրսային վիճակը եւ հոն շատ ստակ շահելու դիւրին կերպը