փակիր գրադարանի այս բաժինը Սարգիսեան, Բարսեղ
Դիտել փաստաթուղթը Ագաթանգեղոս եւ իւր բազմադարեան գաղտնիքն
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւն Մանիքէա-Պաւլիկեան Թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք Հին կտակարանի անվաւեր գրոց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն Սեղբեստրոսի պատմութեան եւ Մ. Խորենացւոյ աղբերաց