փակիր գրադարանի այս բաժինը Սարգսեան, Դաւիթ
Դիտել փաստաթուղթը Խաղաղութիւն մտաց