փակիր գրադարանի այս բաժինը Սէթեան, Եփրեմ
Դիտել փաստաթուղթը Բնական օրէնք գրաւական, տոհմային եւ ազգային իրաւունք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի (1863, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր կտակարանի