փակիր գրադարանի այս բաժինը Սէրովբէ Վարդապետ Տէրվիշ Օղլու
Դիտել փաստաթուղթը Էօմրիւ Էվլիա