փակիր գրադարանի այս բաժինը Սէրվէրի Էֆենտի
Դիտել փաստաթուղթը Տիվանչէի մէրհում Սէրվէրի Էֆէնտի ճամի վէ