փակիր գրադարանի այս բաժինը Առանձար, Մ. Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք քաղաքավարութեան նախակրթական դպրոցաց համար