փակիր գրադարանի այս բաժինը Սիմէօն Ապարանցի
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն սակս Պահլաւունեանցն զարմի եւ Մամիկոնեանցն սեռի